Ook onder de huidige omstandigheden met betrekking tot het coronavirus stemmen wij graag uw piano of vleugel! Uiteraard nemen wij hierbij de veiligheidsvoorschriften van het RIVM in acht:

Voor werkzaamheden bij klanten houden medewerkers voldoende afstand van andere personen. Er worden geen handen geschud.

Voorafgaand aan elke stemming wassen wij onze handen.

Voor onze eigen veiligheid wil ik u vragen uw afspraak te annuleren, indien u of uw huisgeno(o)t(en) ziekteverschijnselen vertonen.

Onze showroom en werkplaats zijn gewoon geopend. Ook hier houden we afstand en wanneer u onze showroom bezoekt, verzoeken wij u eerst de handen te wassen.

Kijk ook op de site van het RIVM voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19